Specjalne potrzeby edukacyjne

Do naszego przedszkola przyjmowane są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na wniosek rodziców. Oferujemy Państwu realizowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, sporządzanego zgodnie z zaleceniami orzeczenia, w oparciu o indywidualne predyspozycje dziecka. Zapraszamy również rodziców zaniepokojonych rozwojem swoich dzieci. Pomożemy i podpowiemy gdzie się kierować, co zrobić i gdzie szukać pomocy.

Specjaliści

Specjaliści w naszym zespole to: 

 • oligofrenopedagodzy,
 • fizjoterapeuta,
 • psycholog,
 • logopeda,
 • tyflopedagog

Poprzez integrację dzieci: 

 • uczą się wspólnego funkcjonowania i zabawy,
 • uczą się wrażliwości na potrzeby innych,
 • dzielą się swoimi zasobami emocjonalnymi i poznawczymi,
 • uczą się szacunku i zrozumienia do przejawianych trudności swojego kolegi czy koleżanki,
 • uczą się akceptacji własnych trudności,
 • uczą się cieszyć z sukcesów innych oraz dzielić się własnymi sukcesami,
 • uczą się radzenia sobie z emocjami,
 • uczą się patrzeć na różnorodność jako wartość.

Opłata za dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynosi 0 zł.