Opłaty
OPŁATA WPISOWA – 399 zł (jednorazowa opłata pobierana na NNW i wyprawkę)

OPŁATA CAŁOROCZNA – 199 zł (pobierana na każdy kolejny rok szkolny, pokrywa koszty ubezpieczenia i wyprawki dziecka)

Miesięczne czesne

MIESIĘCZNE CZESNE
I OPCJA 560 zł (czesne z wyżywieniem, opłata stała niezmienna, wszystkie zajęcia dodatkowe)
II OPCJA 399 zł + 11,00 zł (399 zł czesne niezmienne, a 11,00 zł to stawka żywieniowa za jeden dzień dziecka x liczba dni w miesiącu ewentualnych do odjęcia podczas nieobecności dziecka na placówce)

W ramach czesnego dziecko może przebywać na placówce w godzinach 6.00-17.30.

Dzieci z orzeczeniami są przyjmowane do przedszkola za 0 zł.

Rodzeństwo ma zniżki. Szczegóły na placówce.


Pakiet adaptacyjny

PAKIET ADAPTACYJNY
Pakiet 20-godzinny – 250 zł
Pakiet 40-godzinny – 350 zł

NA ŻYCZENIE RODZICÓW DODATKOWO PŁATNE ZAJĘCIA:

  • Nauka drugiego języka obcego (przy grupie min. 10 osób chętnych) – 70,00 zł
  • Piłka nożna – 50 zł
  • Logopeda – 70 zł
  • Fizjoterapia – 60 zł
  • Nocki w Bajce – 79 zł
  • Zajęcia sobotnie – 39 zł

Ubezpieczenie dziecka.
Każde dziecko objęte jest ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie obejmuje okres od momentu zapisu dziecka do przedszkola do końca roku szkolnego, w oparciu o polisę zawartą przez placówkę z danym ubezpieczycielem.

Ubezpieczenie dziecka