Dokumenty do pobrania

Statut do pobrania w pliku PDF.
Karta zgłoszenia do pobrania w pliku PDF.
Wpis do ewidencji przedszkoli